Tarih

Anadolu’ya Oğuz Göçleri Ve Anadolu’nun ilk Fatihleri

Anadolu'ya Oğuz Göçleri Ve Anadolu'nun ilk Fatihleri

Anadolu’ya Oğuz Göçleri 6. ve 7. yüzyılda Anadolu’da hakim olan devlet Bizans İmparatorluğudur.Bizans bu dönemde Sasaniler ile mücadele halindedir. Diğer taraftan Türk akınlarının başlamasıyla Bizans-Müslüman mücadelesi başlamış aynı zamanda Bizans bu dönemde iç karışıklıklar yaşamaktadır. (İmparator değişikliği).

Anadolu’da bu dönemde ; Rumlar, Ermeniler, Süryaniler, Araplar ve Türkler bulunmaktadır.

Bizans İmparatorluğu yaşadığı mücadelelerde ihtiyaç duyduğu para ve askeri Anadolu halklarından zorla karşılamak istemiş ve halkına zulmetmiştir. Bu durum; Türklerin Anadoluyu fethetmesini kolaylaştırmıştır.

Çünkü Bizans’ın baskılarından bıkan halk , Türklerin fetihlerine direniş göstermemiştir.

Tekfur: Bizans’ın Anadolu’daki valilerine verilen isimdir. Bu valiler ağır vergilerle halkı ezmekte ve baskı yapmaktadır.

Türkler ise , Hoşgörülü bir politika izlediği için, halk Türklerin korumasına girmeyi tercih etmiştir.

Ayrıca ;  Bizans Anadolu’da Ortadoks mezhebini zorla diğer halklara kabul ettirmeye çalışmış, buda Ermeni ve Süryanilerin Türklere yaklaşmasına sebep olmuştur.

1071 Malazgirt Zaferi ; Türklerin Anadolu’yu yurt edinmesinde bir dönüm noktasıdır. Bu Zaferden sonra Anadolu’da ilk Türk Beyliklerinin kurulması , Anadolu’nun Türkleşmesini ve İslamlaşmasını hızlandırmıştır.

12. yüzyıldan itibaren, Anadolu Türkiye ismiyle anılmaya başlamıştır.

Anadolu’nun İlk Fatihleri

Anadoluya ilk Türk akınları 4. yüzyılda Avrupa Hun İmparatorluğu tarafından düzenlenmiştir ancak yerleşmeyi düşünmemiştirler.

8. yüzyılda Abbasi tarafından Türkler , Bizans’a karşı cihat amacıyla Anadolu’ya yerleştirilmiştir. 

Anadolu’ya ilk Selçuklu akınları, 1015’ten itibaren Çağrı bey liderliğinden yapılmıştır ama bu seferler yalnızca keşif amaçlı yapılan seferlerdir.

Anadolu’yu yurt edinme politikasının temelini ise Büyük Selçuklu padişahı Tuğrul Bey oluşturmuştur. Tuğrul Bey’in akınları sonuncunda;
Bizans ile Büyük Selçuklu Devleti arasında 1048’de Pasinler savaşı yapılmıştır.
Bu savaş ilk Bizans-Selçuklu savaşıdır aynı zamanda bu savaşı Büyük Selçuklu devleti kazanmıştır.

Tuğrul Beyden sonra Alp Arslan , 1064’te Ani kalesini almıştır. (KARS)

Ani Kalesi (Anı Harabeleri)

1071 Malazgirt Savaşı ile ; Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır.Alp Arslanın fetih politikası Anadolu’nun fethini hızlandırmıştır.Fethedilen yerleri Türk beylerine bırakmıştır.Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk Beylikleri , Anadolu’da kalıcı Türk yerleşmesini sağlamıştır.

Sultan Alp Arslan’ın Anadolu’nun Fethi ile ilgili sözü

Size öyle bir vatan aldım ki; ebediyen sizin olacaktır.

Yorumlar