Tarih

Anadolu’nun Tapusu, Miryokefalon Savaşı: 17 Eylül 1176

Anadolu'nun Tapusu, Miryokefalon Savaşı: 17 Eylül 1976

Türkiye Selçuklu Devletinin Sultanı olan II. Kılıç Arslan döneminde yaşanmıştır.

Türkiye Selçuklu Devletinin git gide güçlenmesinden rahatsız olan Bizans İmparatorluğu,Türklerin Anadolu topraklarına yerleşmesinden korkarak,Türkiye Selçuklu Devleti ile imzaladığı Antlaşmayı bozdu ve Büyük bir orduyla Konya’ya doğru harekete geçen Bizans İmparatorluğu Selçukluların tuzağına düşerek yenildi ve Bizans İmparatorluğu tarihinin en can acıtıcı yenilgilerinden biri oldu Miryokefalon Savaşı.

Bu zafer birlikte Bizans İmparatorluğunun, Türkleri Anadolu’dan atma ümidi tamamen kesildi. Savaşın Türkler için önemi ise Türklerin bu zaferle Anadolu’daki hakimiyeti kesinleşti.

Miryokefalon Savaşının Sonuçları:

  • Türklerin Malazgirt zaferinden sonraki en büyük ikinci dönüm noktasıdır.
  • Haçlı seferleri ile kaybedilen güç geri kazanılmıştır.
  • Bizans bir daha doğuya büyük sefer düzenlemeye cesaret edememiştir.
  • Bizans çökmeye, Türkler ise ilerlemeye başlamıştır.
  • Malazgirt zaferi ile açılan VATAN , Miryokefalon ile korunmuştur.

Yorumlar