Tarih

Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri

Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beyliklerinin Genel Özellikleri

Anadolu topraklarında kurulan Türk beyliklerinin isimleri:

1. Danişmentliler
2.Saltuklular
3.Mengücekliler
4.Artuklular
5.Çaka Beyliği

Bu beyliklerin ortak özellikleri:

1.Anadolu’nun Türkleşmesini ve müslümanlaşmasını sağlamışlardır.
2.Bizans ve Haçlılara karşı mücadele etmişlerdir.
3.Büyük Selçuklu Devlet’ine bağlı olarak kurulmuşlardır.
4.Kurucuları Oğuz’lara mensuptur.

Danişmentliler

 • Danişment Gazi tarafından kurulmuştur.
 • Yeşilırmak havzasına hakim olmuşlardır. (Sivas,Malatya,Kayseri,Tokat,Niksar,Amasya)
 • Türkiye Selçuklu Devleti ile mücadele etmişlerdir.
 • Haçlı seferlerinin başlamasıyla bu mücadele sona ermiş, birlikte hareket etmişlerdir.
 • En önemli yazılı eserleri; Danişmentnamedir.
 • En önemli mimari eserleri ise; Anadolunun en eski medresesi olan “Yağıbasan Medresesi” dir. (Tokat)
 • İlim ve Fen alanında çalışmalar yapmışlar ve Eğitime önem vermişlerdir.
Yağıbasan Medresesi

Mengücekliler

 • Mengücek Ahmet Gazı tarafından kurulmuştur.
 • Erzincan, Kemah, Divriği ve Şebinkarahisar (Giresun)’da hakim olmuştur.
 • Beyliğe ait eserler, bölgede sürekli olan depremler yüzünden günümüze ulaşamamıştır.

Artuklular

 • Mardin merkezli olarak kuruldu.
 • Güneydoğu Anadolu da 3 kol halinde yaşadılar.(Mardin, Hasankeyf, Harput)
 • Çok dinli ve milletli yaşamışlardır. (Hoşgörülü)
 • Para bastırmışlar (ekonomi gelişmiş)
 • Halkın refahını yükseltmişler ve ilime önem vermişlerdir.
 • En önemli ilim adamları ; Cezeridir.
 • Cezeri; Su ve mekanik parçalarla çalışan “makine” yapmıştır.
Cezeri

Saltuklular

 • Saltuk Bey tarafından kurulmuştur.
 • Erzurum merkezlidir. (Kars,oltu,Bayburt,Artvin,Malazgirt) çevresinde hakim olmuşlardır.
 • Gürcülerle mücadele etmişlerdir.
 • Türkiye Selçuklu Devleti ile iyi ilişkiler kurmuşlardır.
 • En önemli eserleri; Üç kümbet (Erzurum)’dadır. (mimaride gelişmişlerdir.)
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri

Çaka Beyliği

 • Çaka Bey tarafından kurulmuştur.
 • Çaka Beyliği ilk türk denizci beyliğidir.
 • İzmir, merkezli kurulmuştur.
 • Çaka bey ilk Türk donanmasını kurmuştur.
 • 1081 Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuruluş tarihidir.
 • Midilli, Sakız, Sisam, Rodosu almışlardır.
 • Çaka Bey, Türkiye Selçuklu Sultanı I.Kılıçarslan’ın kızıyla evlenerek, ittifak kurmuştur. Ancak Bizans’ın oyunları ile Anadolu Selçuklu Devleti ve Çaka beyliğinin arası bozulmuş ve I.Kılıçarslan, Çaka Beyi’i öldürtmüştür.