Tarih

Tarih ile alakalı içerikler, tarihte bugün yaşanan olaylar ve daha fazlası

Anadolu’ya Oğuz Göçleri Ve Anadolu’nun ilk Fatihleri

Anadolu’ya Oğuz Göçleri 6. ve 7. yüzyılda Anadolu’da hakim olan devlet Bizans İmparatorluğudur.Bizans bu dönemde Sasaniler ile mücadele halindedir. Diğer taraftan Türk akınlarının başlamasıyla Bizans-Müslüman mücadelesi başlamış aynı zamanda Bizans bu dönemde iç karışıklıklar yaşamaktadır. (İmparator değişikliği).

Anadolu’nun Tapusu, Miryokefalon Savaşı: 17 Eylül 1176

Türkiye Selçuklu Devletinin git gide güçlenmesinden rahatsız olan Bizans İmparatorluğu,Türklerin Anadolu topraklarına yerleşmesinden korkarak,Türkiye Selçuklu Devleti ile imzaladığı Antlaşmayı bozdu ve Büyük bir orduyla Konya’ya doğru harekete geçen Bizans İmparatorluğu Selçukluların tuzağına düşerek yenildi ve Bizans İmparatorluğu tarihinin en can acıtıcı yenilgilerinden biri oldu Miryokefalon Savaşı.