Haberler

YKS 2020 Baraj Puanı Düştü!

x

YÖK’ten yapılan açıklamalar doğrultusunda lisans programlarını tercih edebilmek adına yapılan ilgili puan çeşidinde uygulanan 180 baraj puanı sadece bu yıla özel olmak üzere 170‘e çekildi. Diğer yandan sınav süresi de 30 dakika kadar uzatıldı.

Açıklama YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’tan geldi. Sosyal medya hesabından açıklamayı yapan Saraç, “2020-YKS’ye yönelik sadece bu seneye özel olmak üzere öğrencilerimizi sevindirecek güzel haberlerimiz var” dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın yaptığı açıklamanın tam hali;

Bilindiği üzere ülkemizde COVİD-19 küresel salgını ile mücadele kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı’mn 20-21 Haziran olarak belirlenen tarihi, bu küresel salgının pek çok ülkedeki seyri de dikkate alınarak, Türkiye’de vakalarm artmaya başladığı, salgının seyrinin henüz tam olarak belli olmadığı ve adaylarla birlikte ailelerin psikolojik durumunun oldukça önemli olduğu bir dönemde 25-26 Temmuz tarihine ertelenmişti.

Alınan ilk erteleme kararında yegane amacın sınava girecek öğrencilerimizin salgının muhtemel sonuçlarından mümkün olduğunca az etkilenmesi olduğunun altı çizilmişti. Erteleme kararıyla brilikte bu dinamik süreç an be an takip edilmiş, alınacak kararlar en ince aynntısma kadar irdelenmiştir. Cumhurbaşkanımız Saym Recep Tayyip Erdoğan’m liderliği ve milletimizin her türlü takdire şayan sabn ile yürütülen Koronavirüs’e karşı başarılı mücadelede gelinen noktada her anlamda normalleşme sürecinin başladığı müşahede edilmektedir. Alman tedbirlerin olumlu sonuçlar verdiği ve salgının önemli ölçüde kontrol altma alındığı tüm kamuoyunun malumudur.

Bu gelinen aşamada, öğrencilerimizin üniversite tercihleri, bu tercihler için ayırılacak vakit, kayıt, yerleşme gibi süreçler ve eğitim öğretim için aynlması gereken süre dikkate almdığmda, smavm Haziran ayının sonunda yapılmasının adayların lehine bir durum oluşturacağı ortaya çıkmış, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun da görüşü dikkate alınarak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafmdan, ilan edilen normalleşme süreci ile birlikte sınav tarihleri de yeniden güncellenmiştir.
Kabine tarafından bu çerçevede belirlenen sınav tarihlerinin güncellenmesi ile ilgili olarak bazı hususlann da dikkate alınması gerekmektedir. Bunlardan ilki bugün Kabine kararı olarak duyurulan tarihin aslında tedbir maksadı ile ertelemeden önceki YKS tarihinden (21-22 Haziran) bir hafta sonraki tarih olduğudur (27-28 Haziran). Yani YKS’nin ilk olarak belirlenen tarihinden bir hafta sonra bu sınav yapılacaktır.

Adaylarımam endişeye kapılinamalarmı gerektiren önemli bir diğer husus da bu yıl sınava girecek öğrencilerin, geçtiğimiz yıllara nazaran daha az konudan/müfredattan sorumlu tutulacağıdır. Bu yıl yapılacak olan YKS’de öğrencilerimiz lise son sınıfm ikinci dönemindeki derslerin tamanundan muaf tutulacaktır. Bu durum yalnızca bu yıla mahsustur. Öğrencilerimizin smavda muaf tutulacağı bölümler, toplam müfredatm önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra Yükseköğretim Kurulu’nu’, içinde bulunan olağan üstü şartları dikkate alarak “sadece bu sene sınava girecek adaylar için uygulayacağı” iki kararını daha açıklamak icap etmektedir. “Bu seneki” üniversiteye giriş smavma ilişkin iki önemli değişiklik şunlardır:

TYT sınavmda geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarılmıştır. Bunun yanısıra yine küresel salgının oluşturduğu olumsuz şartlar göz önünde bulundurularalc, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da “bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla” 170’e çekilmiştir. Bu kararla birlikte, geçtiğimiz yılki verilere göre 112 ila 195 bin ilave aday öğrencimizin lisans programlarına yerleşebilecekleri tahmin edilmektedir. Yüksek Öğretim Kurulu, dünyada pek çok alanda olduğu gibi yükseköğretimde de olağan üstü şartların yaşandığı bir süreçten geçtiğimiz gerçeğinin bilinciyle, küresel salgının oluşturduğu durumun dünün kararları ile yönetilemeyeceğinin farlandadır.

Görüldüğü üzere bu yılki sınav, bu yılki aday öğrencilerimiz için geçtiğimiz yıla ve gelecek yıllara oranla oldukça avantajlı bir smav olarak formüle edilmiştir. Son olarak bu yıl gerçekleştirilecek olan sınavın Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun görüşleri doğrultusunda koruyucu önlemler alınarak en uygun şartlarda gerçekleştirileceğini başta aday öğrencilerimiz ve aileleri olmak üzere kamuoyuna saygılarunala arz ederiz.

Yükseköğretim Kurulu