2 dakika, 8 saniye

Geçtiğimiz sene Eylül ayında Rekabet Kurumu tarafından Sony Eurasia Pazarlama A.Ş. hakkında bir soruşturma açılmış ve bu soruşturmaya gerekçe olarak 454 sayılı kanunun 4.maddesinin ihlal edildiği gösterilmişti.

Nihayet bir yıl boyunca süren soruşturma sonuçlandı fakat sonuç kötü yönde.

Rekabet Kurumu tarafından, Sony firmasının sektörde sağladığı hakimiyeti kötüye kullanması gerekçesiyle 2.346.618,62 Türk Lirası para cezası kesildi.

Para cezasının miktarı bizler için büyük olsa dahi, Sony için bu çerez parası denilecek kadar sıkıntı değil ancak bu belirlenen cezanın oyun sektörüne yapacağı hem olumlu hem olumsuz yapacağı etkiler merak konusu.

4054 sayılı 4. madde; ” Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır. ” olarak açıklanıyor.

Rekabet Kurumu’nun Sony Kararı:

Sony Eurasia Pazarlama A.Ş.’nin, bayilerinin sattığı ürünlerin yeniden satış fiyatını belirleyerek 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda; toplanan tüm delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen rapor ve yazılı savunmalar değerlendirilerek, 22.11.2018 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında 18-44/703-345 sayı ile aşağıdaki nihai karar alınmıştır:

  • Sony Eurasia Pazarlama A.Ş.’nin online satışlar bakımından bayilerinin yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine oyçokluğu ile,
  • Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (a) bendi ve 7. maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2017 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden,

Sony Eurasia Pazarlama A.Ş.’ye 2.346.618,62 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir.

Kaynak: ShiftDelete.Net