Haberler

Milli Eğitim Bakanlığından Sevindirici Atatürk Haberi!

MEB’in daha önceden yaptığı Milli Bayramların okullarda kutlanması ve Atatürkçülük konularının işlenmesinin yasağı artık sona erdi!

Milli bayramların okullarda kutlanması, Atatürkçülük konularının işlenmesi yasaklanmıştı. Bakanlık emri ile ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapıldı ve Milli bayramların okullarda kutlanmasını ve Atatürkçülük konularının işlenmesini yeniden zorunlu kıldı, karar resmi gazetede yayınlandı.

MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Neler?

Eskiden okul yönetiminin inisiyatifine bırakılan milli bayramların kutlanması artık zorunlu hale getirildi. Anadolu Ajansı’nın yaptığı bilgiye göre yeni yönetmelik ile birlikte, ‘Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi’ne, ‘Dünya Okul Sütü Günü (28 Eylül)’, ‘Mevlid-i Nebi Haftası (Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek haftada)’, ‘Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim)’, ‘Kişisel Verileri Koruma Günü (7 Nisan)’, ‘Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan)’, ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası (4-10 Mayıs)’, ‘Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs)’ ve ‘Zafer Bayramı (30 Ağustos)” kutlama tarihleri belirlendi.

‘Vergi Haftası (Şubat ayının son haftası)’ sırası değiştirildi ve ismi değiştirildiği için‘Kutlu Doğum Haftası (14-20 Nisan)’ ibaresi ise yürürlükten kaldırıldı.

Atatürkçülük Konularının işlenişi Öğretmenler Kurulunda Görüşülerek Belirlenecek!

Bundan sonra, Atatürkçülük ile ilgili konuların işlenişi Öğretmenler Kurulunda görüşülecek. “Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması ile öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,” şeklinde eklenen fıkra ile sınıf/alan zümre toplantılarında Atatürkçülük konularının ele alınması sağlanacak.

Öğrencilerin daha başarılı olması için devamsızlık süresi ile ödüllendirilecekler!

Devamsızlık süresi raporsuz 10 günü, toplamda ise (raporlu/raporsuz) 30 günü aşan öğrenciler ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve bu durum yazılı bir şekilde velilerine gönderilecek.

Lise öğrencileri için yapılan değişiklikte ise Teşekkür Belgesi veya Takdir Belgesi alabilmeleri için  günden fazla devamsızlık yapmamaları gerekecek.

Unutmayın ki hiçbir belge sizin yeteneklerinizi ve başarınızı belirlemeyecek! Kafanızı bu belgeleri düşünerek yormayın ve hayallerinizi bu belgelerle sınırlı tutmayın!

Ders ne olursa olsun, en az iki sınav yapılmak zorunda!

Haftalık ders saati az veya çok olmaksızın, öğrenciler her dersten en az iki sınava tabii tutulacak. Her dönem başında yapılan sınav sayısı eğitim kurumu alan zümrelerince, sınavların tarihleri ise zümre başkanları tarafınca belirlenecek ve en son okul müdürünün onayından geçtikten sonra e-Okul sistemi üzerinden öğrencilere ilan edilecek.

Yazılı sınavlar, gerektiğinde okul, eğitim bölgesi, ilçe, il ve ülke genelinde ortak sınavlar şeklinde yapılabilecek. Bu sınavların uygulanmasıyla ilgili iş ve işlemler Bakanlıkça hazırlanan yönerge veya kılavuz ile belirlenecek.