Haberler

Fransızca Dersleri: Article (Tanımlık)

x

Fransızcada isimler fêminin (dişil), masculin olarak ikiye ayrılırlar ve isimlerin cinsi, sayısı, belirli veya belirsiz olmaları kendilerinden önce gelen “article” (tanımlık) —lerle belirtilir.

Article dêfini (belirli)

Eril Dişil Eril, Dişil
Tekil le la l’
Çoğul les les les
Örn: le Ore (baba)

Article indêfini (belirsiz)

Eril Dişil Eril, Dişil
Tekil un une l’
Çoğul des des les
Örn: une femme (bir kadın)

İsimlerin Çoğul Yazılması

İsimler genelde sonlarına -s çoğul eki getirilerek çoğul yapılır. Örn : une table des tables(masalar) Bununla beraber sonu —eau, -au, -eu, -ou, -ait, -al‘le biten isimler —x‘le çoğul yapılır.

  • Örneğin:
    le bijou -> les bijoux (mücevherler)
    L’animal -> les animaux (hayvantar)