Gündem

Kadınlara Karşı Kullanılan Argo Kelimeler TDK’dan Kaldırılmayacak!

Kadınlara Karşı Kullanılan Argo Kelimeler TDK'dan Kaldırılmayacak!

Günümüz Türkiye’sinde toplum içerisinde kanı bozuk, eğitimsiz ve sapık bireyler var ve ne yazık ki gün geçtikçe çoğalmaktalar.

Kadınlara karşı kullanılan hakaret ve argo içerikli sözlerin Türk Dil Kurumundan kaldırılmasına yönelik karar, gelen itiraz sonucunda bozuldu.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi, önceki dönemde Türk Dil Kurumundan argo, alay, hakaret’ niteliği taşıyan kelimelerin kaldırılmasına karşı kararı bozdu. Türk Dil Kurumunun yaptığı itiraz sonrası görülen davada karar Türk Dil Kurumu lehine karşı çıkmış oldu.

Yeniden alınan mahkeme kararında, yobaz insanların kadınlara karşı kullandıkları ‘taze, müsait, yollu, oynak’ gibi kelimelerin sözlükten kaldırılmasının hukuka aykırı bir davranış olduğuna değinildi.

Bahsi geçen kelimelerin sözlükten kaldırılması kadınlara karşı yapılacak bir ayrım olacağına ve bu tip kelimelerin kullandıkları yer ve amaca bağlı suç olabileceğine değinildi.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin gerekçeli kararı:

“Her dilde olduğu gibi Türkçe’de de olağan hayatın içerisinde yer alan olumsuz durumları ifade etmek için dava konusu kelimelere benzer bazı kelimelerin bulunduğu, bu kelimelerin varlığının ayrımcılık ve ötekileştirme nedeni olarak kabulünün mümkün olmadığı, aksine davalı kurum tarafından internet sitesinde ve basılı sözlükte bu kelimelere yer verilmek suretiyle kişilerin daha dikkatli davranmasının sağlanacağı, bu sözcüklerin kullanıldıkları yere ve amaca göre suç unsuru sayılabileceğini alenileştirmiş olacağı, dolayısıyla kadına karşı yapılabilecek ayrımcılığın önlenmesine hizmet edeceği anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.”

Yorumlar