CKFeed Original

Yunan Mitolojisindeki 12 Tanrıçanın İsimleri

Yunan Mitolojisindeki Tanrıçalar

Kökleri 4 milyon yıl önceye dayanan ve 300 bin tanrı ve tanrıçanın adı ile betimlemelerini de kapsayan Hinduizm; Brahman-yaratıcı, Vişnu-koruyucu ve Şiva-yıkıcı üçlemesi ile açılır. Hinduizmde semboller önemlidir ve tanrıları da betimler, bunlar Svastika-Gamalı Haç iyi, mutlu, sağlıklı anlamındadır, kutsaldır. Budizmde Maya ve Sümerlerde de kullanılmış olan sembol, aynı sırada Vişnu’nun sembollerinden biridir.

Tanrıça inancı, Dünya’da uzun dönemler boyu dominant dini bir dayanak olmuştur.

Artemis: Ana Tanrıça

Hestia: Aile Faziletleri Tanrıçası

Afrodit: Aşk ve Güzellik Tanrıçası

Dike: Adalet Tanrıçası

Semele: Ahiret Tanrıçası

Momos: Alay ve Hiciv Tanrıçası

Bendis: Ay Tanrıçası

Eirene: Barış Tanrıçası

Minemosyne: Bellek Tanrıçası

Ceres: Bereket Tanrıçası

Kirke: Büyücü Tanrıça

Amphitrite: Deniz Dibi Tanrıçası